για την Επιχείρηση

Βιομηχανικές Εργασίες

Κατασκευή μικρών και μεγάλων βιομηχανικών κτιριακών μονάδων, γραμμών παραγωγής, αυτοματισμών, βιομηχανικών συσκευών και υποσταθμών! Άμεση ανταπόκριση σε βλάβες, συμβόλαια συντήρησης και επισκευών.


 • Βιομηχανίες
 • Βιοτεχνίες
 • Αποθήκες - Logistics
 • Εμπορικά κέντρα

Βιομηχανικές Εργασίες

Διασφαλίζοντας το δίκτυο

Δίκτυο Υπολογιστών

Εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης κατηγοριών 5e-6e-10mbs καθώς και οπτικών ινών σε όλο το φάσμα των εφαρμογών. Τερματισμός των γραμμών και έλεγχος με μηχάνημα διαδοχής. Εγκαταστάσεις τηλεφωνικών κέντρων.


 • Δίκτυα δομημένης καλωδίωσης ΚΑΤ 5e ΚΑΤ6e ΚΑΤ10e
 • Δίκτυα οπτικών ινών
 • Τηλεφωνικά κέντρα

Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

Εγκαταστάσεις βιομηχανικών αυτοματισμών παραγωγής μέσω συσκευών PLC, εγκαταστάσεις συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης εγκαταστάσεων, οπτικοποίηση των εγκαταστάσεων.


 • Εγκαταστάσεις PLC
 • Απομακρυσμένος έλεγχος συσκευών
 • Απομακρυσμένος έλεγχος συστημάτων

Έξυπνα συστήματα αυτοματοποίησης

Φωτοβολταϊκό Πάρκο

Φωτοβολταϊκά

H BLT αναλαμβάνει την λειτουργία, την κατασκευή και την συντήρηση ΑΠΕ και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Με πλήθος εγκαταστάσεων τόσο σε οικίες όσο και σε πάρκα υπάρχει η τεχνική κατάρτιση και η αξιοπιστία για την αδιάλειπτη παραγωγή ενέργειας & με την μέγιστη δυνατή απόδοση.
 • Στέγες
 • Ταράτσες
 • Πάρκα
 • Βιομηχανικές Στέγες
 • Siemens

Επικοινωνήστε:


+30 6944381807